Ambulanta druzinske medicine

Na podlagi sklepa Projektnega sveta projekta referenčne ambulante z dne 30. 11. 2017 se referenčne ambulante družinske medicine (RADM), ki imajo v timu zdravnika splošne medicine oziroma specialista splošne / družinske medicine, diplomirano medicinsko sestro in tehnika zdravstvene nege, s 1. 1. 2018 preimenujejo v ambulante družinske medicine (ADM).

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.

Milojka Kolar Celarc
MINISTRICA