SvitProgram Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom starosti, in sicer vsaki 2 leti.

 

Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji eden najpogostejših rakov. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki je umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno in manj uspešno. A na srečo je ta oblika raka tudi zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj bolezni pa lahko celo preprečimo, če predrakave spremembe odkrijemo in odstranimo pravočasno.

Več informacij o preventivnem programu Svit https://www.program-svit.si/

 

DoraS presejalno mamografijo je mogoče odkriti začetne rakave spremembe. V takih primerih je zdravljene še zelo uspešno. Približno polovica rakov, odkritih na presejanju, je dovolj majhnih, da je potrebna le kirurška odstranitev spremenjenega tkiva, ne pa celotne dojke. Obširne raziskave so dokazale, da zgodnje odkrivanje raka dojk zmanjša umrljivost za to boleznijo.

 

V presejanju za raka dojk so na mamografski pregled vsako drugo leto vabljene le ženske med 50. in 69. letom starosti. To je obdobje, ko je največja verjetnost, da zbolijo za rakom dojk. Pri ženskah, ki so starejše od 70 let, se rak dojk pojavlja redkeje, zato v presejalni program niso vabljene. Tudi tiste, ki boste pred 70. letom vabljene na pregled po tem programu, po svojem 70. letu ne boste več dobivale pisnih vabil na pregled. O morebitnem nadaljevanju presejalnega slikanja se boste po tem letu posvetovale s svojim zdravnikom.

Več informacij o preventivnem programu Zora https://dora.onko-i.si/

 

ZoraZora je preventivni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu. To pomeni, da v sklopu programa ZORA ginekologi s pregledovanjem zdravih žensk pravočasno odkrijejo tiste, ki imajo predstopnjo ali začetno stopnjo raka materničnega vratu (RMV). Tedaj je možno z enostavnimi terapevtskimi posegi raka preprečiti ali povsem pozdraviti.

Program Zora z vsemi, ki v njem sodelujejo (ginekologi, patologi, citopatologi, presejalci in ženske s svojo udeležbo) uspešno zmanjšuje zbolevnost za rakom materničnega vratu med slovenskimi ženskami že od leta 2003: takrat je (Register raka RS) zbolelo 211 žensk, leta 2016 pa 123 – skoraj za polovico manj kot leta 2003. V letu 2017 smo zabeležili rekordno majhno število novih primerov raka materničnega vratu, kar je zagotovo razveseljivo, je pa zaradi majhnega števila novih bolnic z rakom materničnega vratu treba biti pri interpretaciji zadržan in počakati še kako leto ali dve.

Več informacij o preventivnem programu Zora https://zora.onko-i.si/