Vsi pacienti, ki imajo izbranega zdravnika naj bi bili preventivno obravnavani pri njihovih izbranih osebnih zdravnikih, ker pa je del preventivnih pregledov leta 2011 prevzela diplomirana medicinska sestra v sklopu projekta referenčnih ambulant, so sedaj vsi pacienti obravnavani tudi pri njej. Na preventivni pregled bodo vabljeni vsi odrasli pacienti od 30. leta starosti, ki so še zdravi, kot tudi tisti, ki že imajo določena kronična obolenja in zato prejemajo zdravila.

Pregled v referenčni ambulanti obsega naslednja področja.

 • Pogovor o preventivnih programih (ZORA, DORA, SVIT);Ambulanta družinske medicine
 • Napotitev na odvzem krvi, kjer se ugotavlja ogroženost
  za sladkorno bolezen in maščobe v krvi;
 • Tehtanje in meritev telesne višine in obsega pacienta,
  kjer se ugotavlja stanje prehranjenosti;
 • Meritev krvnega tlaka in posnetek EKG-ja, kjer se
  ugotavlja delovanje srca;
 • Ugotavljanje pljučne kapacitete (izmeritev nivo kisika in
  opravimo spirometrijo);
 • Pogovor o pacientovem življenjskem slogu, načinu
  prehranjevanja in telesni aktivnosti (zdravsveno vzgojno
  svetovanje in pomoč);
 • Da pacientu s postavljeno diagnozo (sladokrna bolezen,
  visok krvni pritisk, astma, KOPB, osteoporoza, prostata,
  depresija) opravimo vse meritve, ki spadajo v protokol
  diagnosticirane bolezni;
 • Izpostavimo dejavnike tveganja in se o njih pogovorimo
  s pacientom;
 • Da ob morebitno ugotovljenih simptomih bolezni ali ob
  napredovanju bolezni pacienta napotimo k osebnemu
  zdravniku, ki nadaljuje njegovo zdravljenje;
 • Pacientu z že postavljeno diagnozo se ugotavlja
  urejenost njegove bolezni in morebitna poslabšanja.