Kljub uvedbi elektronskih bolniških listov je dolžnost pacientov, da zdravniku sporočijo dan prvega dne bolniškega staleža in prav tako dan zadnjega. Le to nam sporočite osebno ali pokličite zdravnico in se pogovorite o nadaljnjih postopkih. Če je bolniški stalež daljši od 30 koledarskih dni, morate NUJNO o tem obvestiti vašo lečečo zdravnico.

Od 1.2.2020 osebni zdravniki ne tiskajo več bolniških listov, saj jih zavarovancem ni potrebno več dostaviti svojemu delodajalcu, razen nekaterih redkih izjem. V tem primeru se bolniški list natisne na papir velikosti A4 in ne več na obrazec.

Pacienti lahko izdane elektronske bolniške liste pregledajo na naslovu https://moj.zzzs.si/ pod zavihkom ‘Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela’. Za dostop potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Če le tega nimate vlogo za pridobitev oddate osebno na upravni enoti. Obrazec lahko tudi predizpolnite na povezavi https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-pridobitev-spletnega-kvalificiranega-digitalnega-potrdila-za-fizicne-osebe/ in ročno podpisan obrazec osebno oddate na vaši upravni enoti.

Za prenos celotne brošure v PDF formatu kliknite TUKAJ.